lớp 2A có 7 bạn nam và số bạn nữ bằng 1/4 số bạn nam hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh

lớp 2A có 7 bạn nam và số bạn nữ bằng 1/4 số bạn nam hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh

2 bình luận về “lớp 2A có 7 bạn nam và số bạn nữ bằng 1/4 số bạn nam hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số bạn nữ là :
         7 : 1/4 = 28 (bạn)
  Lớp 2A có tất cả số học sinh là :
         7 + 28 = 35 (học sinh)
                  Đáp số : 35 học sinh
  color{blue}{@nguyen thi ngoc anh 2k12}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới