Lớp 2c có số học sinh là số liền sau 24.Nếu các xếp mỗi hàng 5 em thì xếp được mấy hàng?

Lớp 2c có số học sinh là số liền sau 24.Nếu các xếp mỗi hàng 5 em thì xếp được mấy hàng?Viết một bình luận

Câu hỏi mới