Một khúc gỗ dài 25dm. Muốn cắt ra thành các khúc gỗ dài 5dm thì cắt được mấy khúc và phải cắt bao nhiêu lần

Một khúc gỗ dài 25dm. Muốn cắt ra thành các khúc gỗ dài 5dm thì cắt được mấy khúc và phải cắt bao nhiêu lần

2 bình luận về “Một khúc gỗ dài 25dm. Muốn cắt ra thành các khúc gỗ dài 5dm thì cắt được mấy khúc và phải cắt bao nhiêu lần”

 1. Muốn cắt ra các khúc gỗ 5dm cắt được số khúc là :
                          25 : 5 = 5(khúc gỗ)
        Cắt được 5khúc gỗ phải cắt số lần là :
                           5-1=4 (lần)
                         Đáp số : Cắt được 5 khúc gỗ
                            Cần cắt 4 lần để cắt được 5 khúc gỗ.
  @~dan~

  Trả lời

Viết một bình luận