Thương của 20 và 5 rồi cộng với 38 là ?

Thương của 20 và 5 rồi cộng với 38 là ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới