Tìm hai số có tổng bằng bằng 8 và có thương bằng 3

Tìm hai số có tổng bằng bằng 8 và có thương bằng 3

2 bình luận về “Tìm hai số có tổng bằng bằng 8 và có thương bằng 3”

 1. Thương của hai số bằng 3 vậy tỉ số của hai số là 1/3.
  Số lớn là :
    8 : (1 +3) × 3 = 6
  Số bé là :
    8 – 6 = 2
        Đáp số : Số lớn : 6
                       Số bé : 2

  Trả lời

Viết một bình luận