Tìm hiệu của 43 và số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số

Tìm hiệu của 43 và số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số

2 bình luận về “Tìm hiệu của 43 và số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số”

 1. Giải đáp: 33
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số tròn chục nhỏ nhất có 2 chữ số là: 10
  Hiệu của 43 và số tròn chục nhỏ nhất có 2 chữ số là:
  43-10=33
            Đáp số: 33

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số là :10 
  hiệu của 43 và số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số là 
  43 – 10 = 33
  đáp số :33
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới