tổng của 310 và sô liền trước sô tròn chục nhỏ nhất có 3 chữ sô là

tổng của 310 và sô liền trước sô tròn chục nhỏ nhất có 3 chữ sô là

2 bình luận về “tổng của 310 và sô liền trước sô tròn chục nhỏ nhất có 3 chữ sô là”

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
   Số tròn chục nhỏ nhất có 3 chữ số là: 110.
   Vậy số liền trước số tròn chục nhỏ nhất có 3 chữ số là: 109.
   Vậy, tổng của 310 và số liền trước số tròn chục nhỏ nhất có 3 chữ số là:
                                       310+109=419
                            Đáp số: 419.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số liền trước số tròn chục nhỏ nhất có 3 chữ sô là:10
  ⇒ 310+100=?
  ⇒?=410
  Vậy tổng của 310 và sô liền trước sô tròn chục nhỏ nhất có 3 chữ sô là 410
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận