Tổng của hai số là 57.Khi thêm vào số bé 9 đơn vị và bớt ở số lớn đi 12 đơn vị thì tổng thay đổi thế nào

Tổng của hai số là 57.Khi thêm vào số bé 9 đơn vị và bớt ở số lớn đi 12 đơn vị thì tổng thay đổi thế nào

2 bình luận về “Tổng của hai số là 57.Khi thêm vào số bé 9 đơn vị và bớt ở số lớn đi 12 đơn vị thì tổng thay đổi thế nào”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới