Viết tiếp vào chỗ chấm Biết tháng 10 có 31 ngày , tháng 11 có 30 ngày . Hôm nay là thứ năm ngày 25 tháng 10 . Như vậy A)

Viết tiếp vào chỗ chấm Biết tháng 10 có 31 ngày , tháng 11 có 30 ngày . Hôm nay là thứ năm ngày 25 tháng 10 . Như vậy A) Thứ năm tuần trước là ngày .B) Chủ Nhật tuần sau là ngàyViết một bình luận

Câu hỏi mới