Sau khi làm tròn 1 số đến hàng chục,Lan đuọcw số tròn trăm lớn nhất có 4 chữ số.Số nào dưới đây là số Lan làm tròn A.9898 B.9

Sau khi làm tròn 1 số đến hàng chục,Lan đuọcw số tròn trăm lớn nhất có 4 chữ số.Số nào dưới đây là số Lan làm tròn
A.9898 B.9905 C.9988 D.9989

2 bình luận về “Sau khi làm tròn 1 số đến hàng chục,Lan đuọcw số tròn trăm lớn nhất có 4 chữ số.Số nào dưới đây là số Lan làm tròn A.9898 B.9”

Viết một bình luận