tìm 2 số có tích và thương đều bằng 5

tìm 2 số có tích và thương đều bằng 5Viết một bình luận

Câu hỏi mới