tìm tổng của 53 và số tròn chục nho nhất có hai chữ số

tìm tổng của 53 và số tròn chục nho nhất có hai chữ số

2 bình luận về “tìm tổng của 53 và số tròn chục nho nhất có hai chữ số”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số là 10
  ⇒ 53+10=63
  mong đc câu trả lời hay nhất

  Trả lời
 2. số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số là : 10
  tổng của 53 và số tròn chục nho nhất có hai chữ số là :
  53 + 10 = 63
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới