tìm tổng và hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số biết rằng số đó lớn hơn 247 và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau

tìm tổng và hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số biết rằng số đó lớn hơn 247 và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau

2 bình luận về “tìm tổng và hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số biết rằng số đó lớn hơn 247 và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số lớn nhất có 3 chữ số mà số đó lớn hơn 247 là: 999
  Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là: 102
  Tổng của hai số đó là:
  999 + 102 = 1101
  Hiệu của hai số đó là:
  999 – 102 = 897
  Đáp số: Tổng: 1101
               Hiệu: 897
       – – -~kid20~- – –
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số lớn nhất có 3 chữ số mà nhỏ hơn 247 là : 999
  Số bé nhất có 3 chứ số khác nhau là : 102
  Tổng 2 số là :
      999 + 102 =1101
  Hiệu 2 số là :
    999 – 102 = 807
          Đ/S :…
  nguyenheiu308

  Trả lời

Viết một bình luận