Tổng hai số bằng số chẵn lớn nhất có hai chữ số. Nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất và giảm số hạng thứ hai đi 9 đơn vị thì tổng

Tổng hai số bằng số chẵn lớn nhất có hai chữ số. Nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất và giảm số hạng thứ hai đi 9 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu?

2 bình luận về “Tổng hai số bằng số chẵn lớn nhất có hai chữ số. Nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất và giảm số hạng thứ hai đi 9 đơn vị thì tổng”

  1. Số chẵn lớn nhất có 2 chữ số là:98.
    Nếu giữ nguyên SH1 và giảm SH2 đi 9 đơn vị thì tổng giảm 9 đơn vị.Nếu giảm SH2 đi 9 đơn vị thì tổng mới là:98-9=89.
                      Đ/S:…..
     

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới