1 hình bình hành có đáy là 80m , chiều cao là 700dm Tính diện tích hình bình hành

1 hình bình hành có đáy là 80m , chiều cao là 700dm
Tính diện tích hình bình hành

2 bình luận về “1 hình bình hành có đáy là 80m , chiều cao là 700dm Tính diện tích hình bình hành”

 1.       $\text{Đổi 80 m = 800 dm}$
    $\text{Diện tích hình bình hành có đáy = 80 m và chiều cao = 700 dm là:}$
      800 xx 700 = 560000 $\text{( dm² )}$
            $\text{Đáp số: 560000 dm²}$
                                                                                                                                                                                           
  Chúc bạn học tốt
  $#Chiến$

  Trả lời

Viết một bình luận