x+100=120 hỏi x bằng bao nhiêu

x+100=120
hỏi x bằng bao nhiêu

2 bình luận về “x+100=120 hỏi x bằng bao nhiêu”

Viết một bình luận