865×2 6540×2 5465×2 23130×2 545320×5 giúp ạ cần gấp ko cần đặc tính ra luôn kết quả nhé

865×2
6540×2
5465×2
23130×2
545320×5
giúp ạ
cần gấp
ko cần đặc tính
ra luôn kết quả nhéViết một bình luận

Câu hỏi mới