987 x 7 + 1472 x 2 Giúp em nhanh nha

987 x 7 + 1472 x 2
Giúp em nhanh nhaViết một bình luận

Câu hỏi mới