Bác hoa trồng cà chua trên hai thửa ruộng thu hoạch được 980 kg. thửa ruộng thứ nhất thu hoạch đượcít hơn thửa ruộng thứ hai

Bác hoa trồng cà chua trên hai thửa ruộng thu hoạch được 980 kg. thửa ruộng thứ nhất thu hoạch đượcít hơn thửa ruộng thứ hai 234kg.Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg?

2 bình luận về “Bác hoa trồng cà chua trên hai thửa ruộng thu hoạch được 980 kg. thửa ruộng thứ nhất thu hoạch đượcít hơn thửa ruộng thứ hai”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số ki lô gam là:
  (980 +234):2= 607(kg)
  Thửa ruộng thứ nhất thu hoặch được số ki lô gam là:
  (980 – 234):2 = 373(kg)
  Đáp số: Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 373 kg và thửa ruộng thứ hai thu hoạch được 607 kg

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Thửa ruộng thứ nhất thu hoặc được số kg là: 
                  (980-234):2=373(kg)
  Thửa ruộng thứ 2 thu hoạch được số kg là:
                    980-373=607(kg)
                        Đ/S:…….
  Công thức tính 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó là:
  Số bé=(tổng – hiệu ) : 2
  Số lớn= ( tổng + hiệu ) : 2  
   

  Trả lời

Viết một bình luận