Bài 4: Vườn nhà bác Tư có 54 cây táo, 9 cây xoài. Hỏi số cây táo gấp bao nhiêu lần số cây xoài?

Bài 4: Vườn nhà bác Tư có 54 cây táo, 9 cây xoài. Hỏi số cây táo gấp bao nhiêu lần số cây xoài?

2 bình luận về “Bài 4: Vườn nhà bác Tư có 54 cây táo, 9 cây xoài. Hỏi số cây táo gấp bao nhiêu lần số cây xoài?”

 1.                Bài giải
  Số cây táo gấp số cây xoài số lần là :
       54 : 9= 6 <lần>
           Đáp số : 6 lần

  Trả lời
 2.  Bài giải
  Số lần mà cây táo gấp số cây xoài là : 
                54 ÷ 9 = 6 ( lần ) 
            Đáp số: 6 lần 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới