Bài 5: An mua 1 cái kẹo hết 1500 đồng và 1 cái thước kẻ hết 3200 đồng.An đưa cho cô bán hàng 10 000 đồng.Hỏi cô bán hàng phải

Bài 5: An mua 1 cái kẹo hết 1500 đồng và 1 cái thước kẻ hết 3200 đồng.An đưa cho cô bán hàng 10 000 đồng.Hỏi cô bán hàng phải trả lại bao nhiêu đồng?

2 bình luận về “Bài 5: An mua 1 cái kẹo hết 1500 đồng và 1 cái thước kẻ hết 3200 đồng.An đưa cho cô bán hàng 10 000 đồng.Hỏi cô bán hàng phải”

 1. Giải đáp:5300 đồng
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số tiền mà An phải trả để mua 1 cái kẹo và một cái thước là :
  1500+3200=4700( đồng )
  Cô bán hàng cần phải trả lại An số tiền là :
  10000-4700=5300( đồng )
  Đáp số :5300 đồng

  Trả lời
 2. Bài giải
  An mua kẹo và thước kẻ hết số tiền là :
  1500 + 3200 = 4700 ( đồng )
  Cô bán hàng phải trả lại số tiền là :
  10000 – 4700 = 5300 ( đồng )
  Đáp số : 5300 đồng

  Trả lời

Viết một bình luận