Bài 5*: Viết tất cả các số có ba chữ số có chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng trăm, chữ số hàng đơn vị gấp đôi chữ số hàng

Bài 5*: Viết tất cả các số có ba chữ số có chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng trăm, chữ số hàng đơn vị gấp đôi chữ số hàng chục.

2 bình luận về “Bài 5*: Viết tất cả các số có ba chữ số có chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng trăm, chữ số hàng đơn vị gấp đôi chữ số hàng”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Do số có 3 chữ số đó, hàng chục gấp 2 lần hàng đơn vị, hàng trăm gấp hai lần hàng chục

  -Như vậy hàng trăm chia 2 được hàng chục, hàng chục chia 2 được hàng đơn vị.

  =>Vậy nên hàng trăm chia hết cho 4.

  -Do đó chữ số hàng trăm có thể là 8 hoặc 4.

  Vậy số đó là: 
  842
   và 
  421

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới