Bạn ngọc trang trí một hộp quà dạng khối lập phương bằng cách dán 6 bông hoa vào mỗi mặt của hộp quà . Hỏi bạn Ngọc đã dán ba

Bạn ngọc trang trí một hộp quà dạng khối lập phương bằng cách dán 6 bông hoa vào mỗi mặt của hộp quà . Hỏi bạn Ngọc đã dán bao nhiêu bông hoa vào hộp quà đó

2 bình luận về “Bạn ngọc trang trí một hộp quà dạng khối lập phương bằng cách dán 6 bông hoa vào mỗi mặt của hộp quà . Hỏi bạn Ngọc đã dán ba”

  1. Vì hộp quà là khối lập phương có 6 mặt nên số bông hoa bạn Ngọc đã dán vào hộp quà là:
    6 x 6=36 (Bông hoa)
    Đáp số: 36 bông hoa

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới