Bố bạn cho bạn 49 quả táo. Bạn cho em gái của bạn 11 quả táo. Bạn có bao nhiêu quả táo?

Bố bạn cho bạn 49 quả táo. Bạn cho em gái của bạn 11 quả táo. Bạn có bao nhiêu quả táo?Viết một bình luận