Các số 1,2,3,4,5 là các số chẵn , số lẻ hay số tự nhiên ?

Các số 1,2,3,4,5 là các số chẵn , số lẻ hay số tự nhiên ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới