cho mình hỏi bài này Bài 6:Bà Loan làm muối vừng để ăn.Bà lấy 50 g muối rang và lấy lượng vừng rang gấp 8 lần lượng muối rang

cho mình hỏi bài này
Bài 6:Bà Loan làm muối vừng để ăn.Bà lấy 50 g muối rang và lấy lượng vừng rang gấp 8 lần lượng muối rang trộn đều với nhau.Hỏi sau khi trộn,bà Loan được bao nhiêu gam muối vừng?
Bài 7:Sáng nay,An giúp mẹ xếp đều 54 cái bánh mẹ làm vào 9 hộp để kịp giao cho khách.Đến chiều,mẹ làm thêm 42 cái bánh và nhờ An đi mua hộp để đựng hết số bánh đó.Hỏi An cần mua bao nhiêu cái hộp?
A.6 cái hộp B.7 cái hộp
C.8 cái hộp D.9 cái hộp

2 bình luận về “cho mình hỏi bài này Bài 6:Bà Loan làm muối vừng để ăn.Bà lấy 50 g muối rang và lấy lượng vừng rang gấp 8 lần lượng muối rang”

 1. B.6: Lượng vừng bà lấy để rang là 50×8=400gr
  Tổng lượng muối và vừng là 50+400=450gr.
  Đs: 450gr
  B.7 Mỗi hộp xếp được số bánh là 54:9=6 cái. Vậy 42 cái sẽ cần số hộp là 42:6=7 hộp. Đáp án B

  Trả lời
 2. 6.
  Khối lượng vừng rang bà Loan lấy là:
  50 × 8 = 400 (g)
  Khối lượng muối vừng sau khi trộn bà Loan được là:
  50 + 400 = 450 (g)
  Đáp số: 450 g
  7.
  Số cái bánh mỗi hộp chứa là:
  54 : 9 = 6 (cái bánh)
  Tổng số cái bánh mẹ An làm là:
  54 + 42 = 96 (cái bánh)
  Tổng số cái hộp An cần để đựng hết số bánh là:
  96 : 6 = 16 (hộp)
  Số cái hộp An cần mua là:
  16 – 9 = 7 (hộp)
  → Chọn B
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới