Có ba ba vàng nặng 150kg . bao thứ nhất và bao thứ hai nặng 104kg. vào thứ hai và bao thứ ba nặng 96kg. tính số gạo mỗi bao

Có ba ba vàng nặng 150kg . bao thứ nhất và bao thứ hai nặng 104kg. vào thứ hai và bao thứ ba nặng 96kg. tính số gạo mỗi bao

2 bình luận về “Có ba ba vàng nặng 150kg . bao thứ nhất và bao thứ hai nặng 104kg. vào thứ hai và bao thứ ba nặng 96kg. tính số gạo mỗi bao”

 1.                                                Giải :
  Bao thứ 3 cân nặng số kg là :
  150-104=46 ( kg )
  Bao thứ 1 cân nặng số kg là :
  96-46=50 ( kg )
  Bao thứ 2 cân nặng số kg là :
  150-(50+46)=54 ( kg )
  Đáp số : Bao thứ 1 : 50 kg .
                Bao thứ 2 : 54 kg .
                Bao thứ 3 : 46 kg .
  @O_ri
    

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bao thứ 3 nặng là:
    150 – 104 = 46 (kg)
  Bao thứ 2 nặng là:
    96 – 46 = 50 (kg)
  Bao thứ nhất nặng là:
    104 – 50 = 54 (kg)
  3 bao gạo nặng lần lượt là: 54 kg, 50 kg và 46kg

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới