Cô giáo chia học sinh lớp nghệ thuật thành các nhóm 4 bạn thì thừa ra 2 bạn . Một điều trùng hợp là nếu chia thành các nhóm 5

Cô giáo chia học sinh lớp nghệ thuật thành các nhóm 4 bạn thì thừa ra 2 bạn . Một điều trùng hợp là nếu chia thành các nhóm 5 bạn thì cũng thừa ra 2 bạn . Biết rằng lớp nghệ thuật có ít hơn 30 học sinh . Vậy lớp nghệ thuật có …. học sinhViết một bình luận

Câu hỏi mới