Có hai đội công nhân A và B cùng sửa chữa xong đoạn đường dài 1026 m, trong đó đội A sửa chữa được 1 /3 đoạn đường. Hỏi đội B

Có hai đội công nhân A và B cùng sửa chữa xong đoạn đường dài 1026 m, trong đó đội A sửa chữa được 1 /3 đoạn đường. Hỏi đội B sủa chữa được bao nhiêu mét ?

2 bình luận về “Có hai đội công nhân A và B cùng sửa chữa xong đoạn đường dài 1026 m, trong đó đội A sửa chữa được 1 /3 đoạn đường. Hỏi đội B”

 1.                                      Bài giải
  Đội A sửa được đoạn đường dài là :
        1026 x 1 : 3 = 342 ( m )
  Đội B sửa được đoạn đường dài là :
         1026 – 342 = 684 ( m )
                               Đáp số : 684 m.
  @luonghoangngan123

  Trả lời

Viết một bình luận