Đặt tính rồi tính 184 : 6 đặt tính ra nha

Đặt tính rồi tính 184 : 6 đặt tính ra nha

2 bình luận về “Đặt tính rồi tính 184 : 6 đặt tính ra nha”

  1. 184:6
    $\left.\begin{array}{l}184\\\ \ 04\\\quad 4\\\qquad\end{array}\right|\!\!\!\;\!\!\begin{array}{l}\dfrac{\ \ 6\ \ }{\ \ 30\ \ }\\\\\\\end{array}$
    Vậy 184:6=30 (dư 4)

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới