Để trao thưởng các bạn đạt số điểm tuyệt đối trong kì thi, cô giáo thưởng cho mỗi bạn 2 bút mực. Những chiếc bút đó có 3 màu

Để trao thưởng các bạn đạt số điểm tuyệt đối trong kì thi, cô giáo thưởng cho mỗi bạn 2 bút mực. Những chiếc bút đó có 3 màu khác nhau: đỏ, xanh, vàng. Cô giáo nhận ra 2 học sinh đều có phần thưởng giống hệt nhau. Vậy có ít nhất … bạn đạt điểm tuyệt đối trong kì thi đó.
Viết một bình luận