Đoạn thẳng ab dài 6dm . đoạn thẳng cd dài hơn đoạn thẳng ab là 3m . hỏi đoạn thẳng cd dài gấp mấy lần đoạn thẳng ab

Đoạn thẳng ab dài 6dm . đoạn thẳng cd dài hơn đoạn thẳng ab là 3m . hỏi đoạn thẳng cd dài gấp mấy lần đoạn thẳng ab

2 bình luận về “Đoạn thẳng ab dài 6dm . đoạn thẳng cd dài hơn đoạn thẳng ab là 3m . hỏi đoạn thẳng cd dài gấp mấy lần đoạn thẳng ab”

 1. Đoạn thẳng CD dài:
  6+3=9 (cm)
  Đoạn thẳng CD dài gấp só lần đoạn thẳng AB là:
  9:6=3/2 (lần)
  Đáp số: 3/2 lần
  @Jes  dthw

  Trả lời
 2.                          Giải: 
  Độ dài của đoạn thẳng $CD$ là:
     $6$ $+$ $3$ $=$ $9$ $($ $cm$ $)$
  Đoạn thẳng $CD$ dài hơn đoạn thẳng $AB$ số lần là:
     $9$ ÷ $6$ $=$ $\frac{3}{2}$ $($ $lần$ $)$
                          Đáp số: $\frac{3}{2}$ $lần$ .
   #nocopy
  #chucbenhoctot:>>>

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới