Đồng hồ chỉ 9h là thời điểm mà kim giờ và kim phút tạo thành góc vuông. Hỏi trong 1 ngày thì kim giờ và kim phút tạo thành ba

Đồng hồ chỉ 9h là thời điểm mà kim giờ và kim phút tạo thành góc vuông. Hỏi trong 1 ngày thì kim giờ và kim phút tạo thành bao nhiêu góc vuông

2 bình luận về “Đồng hồ chỉ 9h là thời điểm mà kim giờ và kim phút tạo thành góc vuông. Hỏi trong 1 ngày thì kim giờ và kim phút tạo thành ba”

Viết một bình luận