giúp mình làm tóm tắt đi Ai trả lời được mình cho 5 sao Đề Bài sông nin là sông dài nhất thế giới với chiều dài 6650 km. Sông

giúp mình làm tóm tắt đi
Ai trả lời được mình cho 5 sao
Đề Bài
sông nin là sông dài nhất thế giới với chiều dài 6650 km. Sông hồng dài 1149 km. Hỏi Sông Nin dài hơn sông hồng bao nhiêu ki-lô-mét?Viết một bình luận

Câu hỏi mới