Hình tròn tâm O có đường kính là 8cm người ta vẽ một hình tròn nhỏ nằm bên trong hình tròn to Sao cho bán kính của hình tròn

Hình tròn tâm O có đường kính là 8cm người ta vẽ một hình tròn nhỏ nằm bên trong hình tròn to Sao cho bán kính của hình tròn to là đường kính của hình tròn nhỏ tính bán kính của hình tròn nhỏViết một bình luận

Câu hỏi mới