mẹ có 280 quả trứng. buổi sáng mẹ bán được 1/4 số trứng. buổi chiều mẹ bán được 1/2 số trứng còn lại. Hỏi mẹ còn lại bao nhiê

mẹ có 280 quả trứng. buổi sáng mẹ bán được 1/4 số trứng. buổi chiều mẹ bán được 1/2 số trứng còn lại. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả trứng

2 bình luận về “mẹ có 280 quả trứng. buổi sáng mẹ bán được 1/4 số trứng. buổi chiều mẹ bán được 1/2 số trứng còn lại. Hỏi mẹ còn lại bao nhiê”

 1.   Buổi sáng mẹ bán được số quả trứng là :
  280 xx 1/4 = 70 ( quả )
    Buổi chiều mẹ bán được số quả trứng là :
  280 xx 1/2 = 140 ( quả )
    Mẹ còn lại số quả trứng là :
  280 – (140 + 70) = 70 ( quả )
            Đáp số : 70 quả trứng.

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Buổi sáng mẹ bán được số quả trứng là:
  280 $\times$ 1/4 = 70 ( quả trứng )
  Sau buổi sáng bán mẹ còn lại số quả trứng là:
  280 – 70 = 210 ( quả trứng )
  Buổi chiều mẹ bán được số quả trứng là:
  210 $\times$ 1/2 = 105 ( quả trứng )
  Mẹ còn lại số quả trứng là:
  280 – ( 70 + 105 ) = 105 ( quả trứng )
  Đáp số: 105 quả trứng
   

  Trả lời

Viết một bình luận