Mn giúp m bài này với. Thanks! nhà bác Lúa nuôi 345 con gà và 367 con vịt. Hỏi nhà bác Lúa nuôi khoảng bao nhiêu con gà và vị

Mn giúp m bài này với. Thanks!
nhà bác Lúa nuôi 345 con gà và 367 con vịt. Hỏi nhà bác Lúa nuôi khoảng bao nhiêu con gà và vịt?Viết một bình luận

Câu hỏi mới