Mõi ngày An Đi bộ quãng đường dài1140m.Tính tổng quãng đường An đi bộ trong một tuần biết rằng mỗi tuần an đi học 5 ngày.và t

Mõi ngày An Đi bộ quãng đường dài1140m.Tính tổng quãng đường An đi bộ trong một tuần biết rằng mỗi tuần an đi học 5 ngày.và tính quãng đường từ nhà An tới trường dài bao nhiêu m

1 bình luận về “Mõi ngày An Đi bộ quãng đường dài1140m.Tính tổng quãng đường An đi bộ trong một tuần biết rằng mỗi tuần an đi học 5 ngày.và t”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, Quãng đường An đi bộ trong một tuần là : 
  1140 × 5 = 5700 m
  b, Quãng đường từ nhà An tới trường dài số mét là : 
  1140÷2=570 m
  Đ/s:….
  cho mk thuốc hay nhất nhất
  cộng 5 *****

  Trả lời

Viết một bình luận