một cửa hàng có 2512 kg ngô.cửa hàng đã bán được 1/4 số ngô đó. tính số ngô cửa hang còn lại

một cửa hàng có 2512 kg ngô.cửa hàng đã bán được 1/4 số ngô đó. tính số ngô cửa hang còn lại

2 bình luận về “một cửa hàng có 2512 kg ngô.cửa hàng đã bán được 1/4 số ngô đó. tính số ngô cửa hang còn lại”

 1. Số ngô cửa hàng đã bán là:
  2512 xx 1/4 = 628 (kg)
  Số ngô cửa hàng còn lại là:
  2512 – 628 = 1884 (kg)
  Đáp số: 1884 kg ngô

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số ngô cửa hàng bán được là:
  2512 xx 1/4 = 628(kg)
  Số ngô còn lại là:
  2512 – 628 = 1884(kg)
  Đáp số: 1884 kg
  #Sói

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới