Một đội công nhân làm đường ngày thứ nhất làm được 3245 m .Ngày thứ hai là ít hơn ngày thứ nhất 43 m. Hỏi cả hai ngày đội côn

Một đội công nhân làm đường ngày thứ nhất làm được 3245 m .Ngày thứ hai là ít hơn ngày thứ nhất 43 m. Hỏi cả hai ngày đội công nhân đó làm được bao nhiêu mét đường?Viết một bình luận

Câu hỏi mới