một hcn có chu vi 58cm. nếu giảm chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120cm ² .tìm diện tích hcn

một hcn có chu vi 58cm. nếu giảm chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120cm ² .tìm diện tích hcn đó

1 bình luận về “một hcn có chu vi 58cm. nếu giảm chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120cm ² .tìm diện tích hcn”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài hình chữ nhật đó là:
  120:6=20 (cm)
  Nửa chu vi hình chữ nhật là:
  58:2=29 (cm)
  Chiều rộng hình chữ nhật là:
  29-20=9 (cm)
  Diện tích hình chữ nhật là:
  20×9=180 (cm²)
  Đáp số: 180cm²
  #N_g

  Trả lời

Viết một bình luận