một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần rộng và có diện tích bằng 48 xăng ti mét vuông . Tính chu vi của hình chữ nhật đó

một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần rộng và có diện tích bằng 48 xăng ti mét vuông . Tính chu vi của hình chữ nhật đóViết một bình luận

Câu hỏi mới