một hình chữ nhật có diện tích bằng 360cm2,nếu tăng chiều rộng lên 2 lần tăng chiều dài lên 5 lần thì diện tích của hình chữ

một hình chữ nhật có diện tích bằng 360cm2,nếu tăng chiều rộng lên 2 lần tăng chiều dài lên 5 lần thì diện tích của hình chữ nhật mới là bao nhiêuViết một bình luận

Câu hỏi mới