Một khu vườn có 756 cây đào số cây quýt gấp 3 lần số cây đào hỏi khu vườn đó số cây quất nhiều hơn số cây đào bao nhiêu cây

Một khu vườn có 756 cây đào số cây quýt gấp 3 lần số cây đào hỏi khu vườn đó số cây quất nhiều hơn số cây đào bao nhiêu cây

2 bình luận về “Một khu vườn có 756 cây đào số cây quýt gấp 3 lần số cây đào hỏi khu vườn đó số cây quất nhiều hơn số cây đào bao nhiêu cây”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
                                                                 BG
                                Số cây quýt trong khu vườn là :
                                     756 x 3 = 2268 ( cây )
                                Số cây quất nhiều hơn số cây đào số cây là :
                                     2268 – 756 = 1512 ( cây )
                                          Đáp số : 1512 cây .
  Chúc bạn học tốt !

  Trả lời
 2. Giải đáp:378 cây
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì số cây quýt gấp 3 lần số cây đào => Số cây đào bằng 1/3 cây quýt
  Tổng số phần bằng nhau là :
  3+1=4( phần )
  Khu vườn đó có số cây quýt là :
  756:4xx3=567( cây )
  Khu vườn đó có số cây đào là :
  756-567=189( cây )
  Khu vườn đó có số cây quýt nhiều hơn số cây đào là :
  567-189=378( cây )
  Đáp số :378 cây

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới