Một khung ảnh hình chữ nhật có chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Nếu giảm chiều rộng 5cm thì diện tích khung ảnh sẽ giảm 900 c

Một khung ảnh hình chữ nhật có chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Nếu giảm chiều rộng 5cm thì diện tích khung ảnh sẽ giảm 900 cm2. Hỏi người thợ cần bao nhiêu dm nhôm để viền xung quanh khung ảnh đó.Viết một bình luận

Câu hỏi mới