Một mặt bàn hình vuông có chu vi là 15 dm ,2 cm. Cạnh của mặt bàn đó dài là bao nhiêu cm

Một mặt bàn hình vuông có chu vi là 15 dm ,2 cm. Cạnh của mặt bàn đó dài là bao nhiêu cmViết một bình luận

Câu hỏi mới