một miếng đất có chiều dài là 3 cm , chiều rộng là 5 cm. tính diện tích miếng đất đó

một miếng đất có chiều dài là 3 cm , chiều rộng là 5 cm. tính diện tích miếng đất đó

2 bình luận về “một miếng đất có chiều dài là 3 cm , chiều rộng là 5 cm. tính diện tích miếng đất đó”

 1. Diện tích miếng đất hình chữ nhật là:
  3xx5=15(cm^2)
  Đáp số: 15cm^2
  Công thức tính: S=axxb
  Trong đó:
  S là diện tích
  a là chiều dài
  b là chiều rộng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới