Một miếng vải hình chữ nhật trong bộ đồ kĩ thuật có chiều dài 1 dm và chiều dài là 7 cm. Tính diện tích miếng vải hình chữ nh

Một miếng vải hình chữ nhật trong bộ đồ kĩ thuật có chiều dài 1 dm và chiều dài là 7 cm. Tính diện tích miếng vải hình chữ nhật đó?

2 bình luận về “Một miếng vải hình chữ nhật trong bộ đồ kĩ thuật có chiều dài 1 dm và chiều dài là 7 cm. Tính diện tích miếng vải hình chữ nh”

 1. Đổi: 1 dm = 10 cm
  Diện tích miếng vải hình chữ nhật đó là :
         10 \times 7 = 70 (cm^2)
                 Đáp số: 70 cm^2
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:70  cm² 
  Lời giải và giải thích chi tiết: 
  Đổi 1 dm = 10 cm
  Diện tích mảnh vải hình chữ nhật là :
  10 × 7 = 70 ( cm² )

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới