một tấm bìa hcn có s=128cm ² .Nếu tăng chiều dài lên 7cm thì s=184cm ² . tính chu vi tấm bìa hcn ban đầu

một tấm bìa hcn có s=128cm ² .Nếu tăng chiều dài lên 7cm thì s=184cm ² . tính chu vi tấm bìa hcn ban đầuViết một bình luận

Câu hỏi mới