Một tấm biển quảng cáo hình chữ nhật c điện tích 7047mvuong chiều rộng 9m người ta dugf khung nhôm viền quang tấm biển tính đ

Một tấm biển quảng cáo hình chữ nhật c điện tích 7047mvuong chiều rộng 9m người ta dugf khung nhôm viền quang tấm biển tính độ dài khung nhôm đó

1 bình luận về “Một tấm biển quảng cáo hình chữ nhật c điện tích 7047mvuong chiều rộng 9m người ta dugf khung nhôm viền quang tấm biển tính đ”

Viết một bình luận